Gezien de grote hoeveelheden EPS die we dagelijks gebruiken, is het van het grootste belang dat er een goede oplossing beschikbaar is voor dit soort afval.

Ecologisch gezien is hergebruik beter dan recyclage; heel vaak worden de EPS-verpakkingen enkele malen hergebruikt; dat is of blijft echter niet altijd mogelijk.


EPS kan op verschillende manieren gerecycleerd worden.
 

  • smelten
  • vermalen tot  korrels
  • … 
Ook u kan uw steentje bijdragen tot het verminderen van de EPS-afvalberg die gestort wordt of in verbrandingsovens terecht komt.  Bezorg uw zuiver EPS-afval op het plaatselijke containerpark.  U vindt daar een speciale staander waarin u het EPS-afval kan deponeren.  Let wel op :  u mag hier alleen droog en zuiver EPS-afval in werpen (en geen schaaltjes of bakken van vis of vlees).  
  Hoe weet ik zeker dat mijn verpakking uit EPS-bestaat ? EPS is ten eerste herkenbaar aan zijn witte kleur en is opgebouwd uit korrels.  Daarnaast is het ook van belang, dat volgend logo op het afval staat (van belang is het cijfer 6 of de letters EPS) :