Solarproof: energy roofs

 

 

 

 

 

 
  


De zon als energiebron geeft in Europa elk jaar tussen de 1000-1500 kilowatt/h per m² af. Een deel van deze energie komt uiteraard op daken van gebouwen terecht. Het SOLARPROOF® energiedak systeem, ontwikkelt door Thermoduct en Thiers Horizon, is een geïntegreerde warmtecollector of zonnecollector die deze energie opvangt. Door een vloeistof in een buizenregister wordt deze warmte getransporteerd naar plaatsen waar ze nodig is.De geabsorbeerde warmte wordt via een warmtewisselaar gebruikt in diverse toepassingen: het verwarmen van zwembadwater, het voorverwarmen van sanitair koud water, het koppelen aan toepassingen voor geothermische toepassingen en betonkernactivering. De investering in het SOLARPROOF® systeem betaalt zich sneller terug als de investering in zonnepanelen.
Het SOLARPROOF® principe is heel eenvoudig: warmte en koude uitwisselen, verplaatsen of opslaan. Het is altijd een gesloten circuit.

Twee trendsetters in hun vakgebied hebben samen een energiedak systeem ontwikkeld. Thiers-Horizon en Thermoduct zijn beiden al meer dan 40 jaar actief in isolatie- en vloerverwarmingsystemen. Zij ontwikkelden in 2009 samen het SOLARPROOF® systeem.
Het  SOLARPROOF® energiedak systeem kan in de winter eveneens worden ingezet om platte daken sneeuwvrij te houden. Hiervoor wordt het buizenregister aangesloten aan een warmtewisselaar. De vloeistof in het buizenregister kan door bvb. geothermische technieken verwarmt worden en daardoor de sneeuw op het dak doen smelten. De gewichtsbelasting op platte daken kan hierdoor aanzienlijk worden gereduceerd.

In zuiderse landen kan het SOLARPROOF® energiedak systeem ook als traag werkende airconditioning worden ingezet. De vloeistof in het buizenregister koelt de daken. De traditionele airconditioning systemen verbruiken te veel energie, veroorzaken indirect te veel CO² uitstoot en zijn bovendien niet onderhoudsvrij en te belastend voor uw gezondheid.

Het energie daksysteem is eenvoudig te plaatsen op platte daken of daken met een maximale hellingshoek van 20°. Het SOLARPROOF® energiedak systeem kan zowel worden toegepast bij nieuwbouw als renovatie. SOLARPROOF® als geïntegreerde warmtecollector is een systeem van hernieuwbare groene energie omdat geen CO² wordt uitgestoten en is voor een groot deel samengesteld uit gerecycleerd materialen.

 

Voor meer informatie, ga naar de officiële website van solarproof