De keuze voor STYROBET is ook een duurzame keuze

Meer dan 90% van het volume van Styrobet bestaat uit EPS-korrels. Niet zomaar EPS-korrels waarvoor grondstoffen uit de aarde werden gewonnen, maar EPS-korrels die afkomstig zijn van het hergebruik van afval.

Bovendien komen bij de plaatsing van Styrobet ook geen gassen vrij die hinderlijk of zelfs schadelijk kunnen zijn voor de personen die het product verwerken of voor het milieu.

De keuze voor Styrobet is 3x duurzaam :

  • door het kleinere gewicht dan een zand-cement chape is het vervoer er van minder milieubelastend
  • het hergebruik van EPS-afval betekent een verkleining van de afvalberg ; EPS-afval wordt meestal aanzien als een probleem-afvalstof die vaak nog verbrand wordt
  • het hergebruik van EPS-afval betekent ook een besparing op de verbruikte natuurlijke rijkdommen (tegenover bijvoorbeeld gespoten schuimen waarvoor nieuwe grondstoffen moeten gebruikt worden).