Vermiculiet is een natuurlijke delfstof, een mika-achtig aluminium silicaat dat ongeveer 10 maal in volume uitzet bij verhitting tussen de 900 en 1200 graden.  Dit proces van opwarmen waarbij de korrels "opgeblazen" worden, noemt exfoliatie.

ruwe vermiculiet

  

ge-exfolieerde vermiculiet

Het erts wordt op diverse plaatsen ter wereld in open mijnen ontgonnen :  USA, Australië, China, Rusland, Zimbabwe, Zuid-Afrika, ... 

De eigenschappen van ge-exfolieerd vermiculiet zijn onbrandbaarheid, groot absorptie- en isolatievermogen.
Precies omwille van deze eigenschappen is het een belangrijke toeslagstof bij de isolerende mortels.
Daarnaast wordt ge-exfolieerd vermiculiet ook toegepast als bodemverbeteraar, absorbens, toevoegmiddel in veevoeder, ...