Door de unieke eigenschappen van vermiculiet worden de korrels in verschillende toepassingen gebruikt :

  • Land- en tuinbouw

In de land- en tuinbouw wordt vermiculiet hoofdzakelijk toegepast als

  • bodemverbeteraar
  • toevoegmiddel in dierenvoeder
  • Bouw

In de bouwsector wordt vermiculiet gebruikt als

  • granulaat voor lichtbeton
  • toevoegmiddel in brandwerende cement- en gipsplaasters
  • vulstof voor de kern van brandwerende deuren

Industrie

In de industrie wordt vermiculiet gebruikt als

  • verpakkingsmateriaal (schokdempend en absorberend) voor corrosieve en licht ontvlambare chemicaliën
  • absorbeerder voor gemorste vloeistoffen